Nordic Independent Living Challenge – välkommen till ett event i Stockholm 15 december

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

Se framtidens innovationer inom omsorg
Välkommen till en eftermiddag om ny teknik och nya lösningar som kan hjälpa äldre att leva mer självständigt. Stockholms stad är med och arrangerar the Nordic Independent Living Challenge – och nu kommer innovationstävlingen hit.

Tid: 15 december kl 13.30-18.30
Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2

Nordens fem huvudstäder anordnar tillsammans med Nordic Innovation en nordisk innovationstävling för självständigt liv för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Välkommen att ta del av de 25 innovativa lösningar som sållats ut bland över 400 tävlingsbidrag. Du får ta del av internationella exempel på hur man kan arbeta brukarcentrerat och behovsdrivet och höra mer om de nordiska huvudstädernas arbete med att skapa förutsättningar för ny teknik och nya lösningar inom omsorgen – lösningar som hjälper oss att möta framtidens utmaningar.

Anmäl dig på följande länk: http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=424A514A7142415C457640&EventId=49425A4772434B5F4471&SessionId=41435E46714143594B7140

Kategorier: Okategoriserade, The Nordic Independent Living Challenge


Internationella äldredagen

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

I dag, 1 oktober, är det den årliga internationella äldredagen, en dag som instiftades av FN för 25 år sedan.

Årets tema är ”Sustainability and Age Inclusiveness in the Urban Environment”. Läs mer om hur internationella äldredagen uppmärksammas på olika håll i världen här:

Kategori: Okategoriserade


Nordiska innovationstävlingen i media – ”en unik satsning”

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

Arbetet med innovationstävlingen the Nordic Independent Living Challenge pågår för fullt! På http://project.mediaplanet.com/16569.pdf (sidan 12-13) går det att läsa mer om tävlingen och Nordic Innovations vision: att göra de nordiska länderna till en världsledande region för innovation och tillväxt!

Kategorier: Okategoriserade, The Nordic Independent Living ChallengeThe Nordic Independent Living Challenge – 25 tävlingsbidrag utvalda till nästa fas

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

Nu har the Nordic Independent Living Challenge gått in i nästa fas då juryn har enats om vilka 25 tävlingsbidrag som går vidare i tävlingen. Följ länken http://realchallenge.info/pdf/NILC_stage_3.pdf för att se en kort beskrivning av vilka dessa är!

Kategorier: Okategoriserade, The Nordic Independent Living Challenge


Matchmaking event

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

4-5 maj anordnades det ett matchmaking event i Köpehamn för de 75 tävlingsbidrag som gått vidare efter den första fasen i the Nordic Independent Living Challenge.

Kategorier: Okategoriserade, The Nordic Independent Living Challenge


Innovation 65+ byter funktion!

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

För att möta äldreomsorgens kommande utmaningar har Äldreförvaltningen inlett samarbete med en rad intressenter som ska verka för innovationer och möjliggöra en utveckling av en äldreomsorg i världsklass. På de olika sidorna tillhörande denna blogg kan du läsa mer om vad detta innebär.

Kategori: Okategoriserade


Tack!

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

Den 24 och 25 april 2014 ägde DAA:s slutkonferens rum på Disseny Hub i Barcelona. Händelsen markerade slutet av DAA-projektet. Vi vill tacka alla som deltog i konferensen och alla som har varit inblandade i projektet under de senaste åren.

Dan Formosa

 

 

 

 

 

 

 

Iina Oilinki, DAA:s Lead Partner, välkomnade publiken och påminde alla om tanken bakom DAA-projektet. DAA var tänkt att undersöka hur design som en drivkraft för innovation kan hjälpa till att finna nya sätt att hantera de demografiska förändringarna inom städers organisationsstrukturer.

Därefter inleddes konferensen med en presentation av Dan Formosa, en av grundarna av Smart Design, en av de största designbyråerna i världen. Dan Formosa talade om hur design kan rädda världen och ställde den retoriska frågan varför du skulle vilja designa något, om det inte förbättrar människors liv? Redan på 80-talet kom grundarna av Smart Design till slutsatsen att design handlar om människor, inte om saker. Men att designa för människor är inte lätt.

Detta leder oss till ”design thinking”, som sätter människan i centrum. Det innebär till exempel att företag och organisationer ska lyssna på sina slutanvändare mer. Det innebär också att designers måste ställa de rätta frågorna till människor. Vi har alla blivit tränade i att ge svar, men att ställa rätt frågor är mycket svårare.

Dan Formosa lyfte många fler intressanta frågor. Du kan hitta en sammanfattning av hans tal nedan (på engelska).

Efter Dan Formosas anförande sattes deltagarna i arbete i en workshop uppdelad över två dagar. Olika grupper tacklade olika teman. Nedan hittar du en länk till en rapport från workshopen (på engelska).

DAA-projektets åtta partners gav en uppdatering av sina lokala projekt på eftermiddagen den första dagen. Det hölls också några presentationer av andra intressenter. Till exempel talade Roos Galjaard om demografiska förändringar och Interreg-sekretariatet presenterade framtida finansieringsmöjligheter för interregionalt samarbete. Den första dagen avslutades med ett utbyte av erfarenheter mellan DAA projektpartners och andra projektledare som arbetar med liknande teman i sina EU-projekt.

På den andra dagen förklarade Birgit Mager karaktären av samhällsutmaningar som ibland kännetecknas som ”wicked problems”, och hur servicedesign är idealisk för att ta itu med sådana problem.

Den andra dagen fortsatte också workshopen, där resultaten från den första dagen togs upp igen för att sedan ytterligare undersöka hur dessa kan implementeras i offentliga organisationer.

DAA är stolta över att presentera DAA-projektets slutrapport som följer den avslutande konferensen. I Making Ageing Better – A Look at how service design can innovate senior care hittar du en introduktion till servicedesign samt en översikt av det arbete som gjorts i de åtta städerna.

När vi blickar tillbaka, tror vi att DAA-projektet har visat en fin mångfald av vad servicedesign kan göra. Vi hoppas att DAA-projektet har bidragit till en förståelse för design som ett värdefullt instrument i utformningen av offentliga organisationer.

Conference programme
Bilder från workshopen

Välkomsttal, Iina Oilinki, DAA Project Manager
How Design Can Change the World, Dan Formosa, Co-founder Smart Design (sammanfattning och bilder)
Workshops – Report
Capitalization Report on Demographic Change, Roos Galjaard, Bureau PAU
EU Interregional Cooperation – State of play and perspectives, Interreg IVC Joint Technical Secretariat
DAA Experience – Eight cities in DAA represent their case
AGE Platform, Ilenia Gheno, Research Project Manager
SPIDER Project, Adrian O’Donoghue
CASA Project, Fabian Dominguez

Kategori: Okategoriserade