The Nordic Independent Living Challenge

Nordens fem huvudstäder har tillsammans med Nordic Innovation anordnat en nordisk innovationstävling för självständigt liv för sköra äldre och personer med funktionsnedsättning.

Bakgrund
Stockholms stad står, liksom våra nordiska grannländer, inför en stor demografisk utmaning med en åldrande befolkning. Personer som är 65 år och äldre representerar 25 % av befolkningen i norden idag. År 2030 kommer denna siffra vara 40 % och 45 % år 2050. Dessutom pågår det en global urbanisering vilket skapar stora utmaningar för lokala och regionala myndigheter.

Genom att samarbeta på olika sätt och nivåer, uppnås en bättre möjlighet att möta dessa utmaningar. Det är också angeläget att få nya influenser och idéer kring hur ett aktivt och hälsosamt åldrande kan stärkas.

Tävlingen
Äldreförvaltningen anordnade därför tillsammans med nordens övriga huvudstäder och Nordic Innovation en nordisk innovationstävling för självständigt liv för äldre och personer med funktionsnedsättning – the Nordic Independent Living Challenge.

Innovationstävlingen syftade till att utveckla ny teknik och nya lösningar som kan hjälpa äldre och personer med funktionshinder att leva ett mer självständigt liv där beroendet av offentligt tillhandahållna tjänster minskar. De nordiska huvudstäderna och Nordic Innovation har därför gemensamt bjudit in både nya och etablerade innovatörer till att bidra med idéer eller koncept för nya och innovativa metoder för att hjälpa och stödja äldre och personer med funktionsnedsättning att få en högre livskvalitet.

Ambitionen har varit att skapa en fruktbar mötesplats för att utbyta idéer och insikter samt utveckla nya lösningar. Samtidigt hoppades vi bidra till affärsmöjligheter för både etablerade och nya företag. Som underlag till tävlingen har analyser gjorts av såväl städernas som invånarnas gemensamma behov. Tävlingen lanserades i januari 2015 och pågick till juni 2016.

Tävlingen organiserades i följande steg:

Vinnare utsågs i juni 2016. 1:a-priset gick till AbleOn Shower System – ett ergonomiskt modulsystem som både förenklar för personer med nedsatt rörlighet att duscha på egen hand, samt underlättar vård- och omsorgspersonals arbetsmiljö genom att bland annat förebygga tunga lyft. Duschsystemet innebär en lösning som i jämförelse med andra befintliga lösningar, är enklare att installera i badrum. Priset för bästa nordiska samarbete gick till AssiStep – en trapprollator som bland annat testats i Stockholms stad på Stureby vård- och omsorgsboende. Studentpriset gick till Siren Smart Socks – en strumpa som med hjälp av temperatursensorer ska kunna larma om ett sår på foten är på väg att uppstå.

Innovationstävlingen har varit en unik satsning som visat på ett stort engagemang och innovationskraft gällande framtidens välfärd, bland annat hos personal inom omsorgssektorn, men också på ett uppdämt behov av att ta tillvara de utvecklingsidéer som finns hos den här gruppen. Vidare har tävlingen bidragit till erfarenheter kring hur innovationskraft kan mobiliseras genom att idéer fångas upp och på olika sätt stöttas i sin utveckling till bärkraftiga affärsidéer.

Mer information: besök gärna tävlingens hemsida, http://www.realchallenge.info/.

Kontaktuppgifter: Maria Kleine, Äldreförvaltningen i Stockholms stad (maria.kleine@stockholm.se, 08-508 36 246).


2 kommentarer

  1. Pingback: Innovation 65+ byter funktion! | Innovation 65+

  2. Pingback: Matchmaking event | Innovation 65+

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments