ENSA

European Network of Social Authorities (ENSA) är ett nätverk av städer och regioner i Europa och syftar till att främja internationellt samarbete på det sociala området. ENSA inrättades av Venetoregionen 1999. Samarbetet mellan parterna är ett sätt att öka dialogen med de europeiska institutionerna och för att bli en del av en internationell plattform för att genomföra gemensamma projekt. Organisationen har olika tematiska nätverk, där äldreförvaltningen medverkar i äldrenätverket. Genom nätverket planeras och genomförs studiebesök, utbytesprogram, gemensamma och delade projekt och speciella evenemang.

För mer information, besök gärna http://www.ensa-network.eu/!

Kontaktuppgifter: Maria Kleine, Äldreförvaltningen i Stockholms stad (maria.kleine@stockholm.se, 08-508 36 246).


1 kommentar

  1. Pingback: Innovation 65+ byter funktion! | Innovation 65+

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments