EIT Health

Genom organisationen European Institute for Innovation and Technology har ett nytt Knowledge and Innovation Community, KIC startats. En KIC är ett konsortium, dock inte i meningen företag, utan snarare som en stiftelse bestående av främst universitet och företag, men även offentliga organisationer spridda över Europa. Äldreförvaltningen medverkar regelbundet i möten med EIT Health för att beskriva behovet av utveckling och utbildning för äldreomsorgen i staden och för att främja samarbetsprojekt. Ett viktigt fokus är att finna samordningsvinster i pågående projekt och samarbeten, bland annat i de som nämns ovan.

För mer information, besök https://eithealth.eu.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments