DigIT

Projekt DigIT startar 1 december 2015

Projektet riktar sig till personal inom äldreomsorg och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Under tre år, december 2015 tom november 2018, ska totalt 3000 medarbetare inom Stockholms stad och 11 kommuner i Stockholms län, få kompetensutveckling i digital teknik och arbete med digitala verktyg.

Syftet med projektet är att öka den digitala kompetensen hos medarbetare inom vård- och omsorg och därmed stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

Projektet kommer att erbjuda olika utbildningar och ledarskapssatsningar. Lärandet kommer i hög grad att vara arbetsplatsförlagt. Genom att den digitala kompetensen stärks så förväntas kvaliteten i vård och omsorg öka. All kompetensutveckling kommer att genomsyras av ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Projektet har beviljats medel ur Europeiska socialfonden. Mer information om detta finns på ESF-rådets hemsida.

Kontaktuppgifter: Projektledare är Helén Starkman på Äldreförvaltningen i Stockholms stad (helen.starkman@stockholm.se, 08-508 36 299).

Mer information: besök gärna projektets hemsida, http://stockholmdigit.se/.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments