Visar alla blogginlägg med kategorin: Okategoriserade

Tack!

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

Den 24 och 25 april 2014 ägde DAA:s slutkonferens rum på Disseny Hub i Barcelona. Händelsen markerade slutet av DAA-projektet. Vi vill tacka alla som deltog i konferensen och alla som har varit inblandade i projektet under de senaste åren.

Dan Formosa

 

 

 

 

 

 

 

Iina Oilinki, DAA:s Lead Partner, välkomnade publiken och påminde alla om tanken bakom DAA-projektet. DAA var tänkt att undersöka hur design som en drivkraft för innovation kan hjälpa till att finna nya sätt att hantera de demografiska förändringarna inom städers organisationsstrukturer.

Därefter inleddes konferensen med en presentation av Dan Formosa, en av grundarna av Smart Design, en av de största designbyråerna i världen. Dan Formosa talade om hur design kan rädda världen och ställde den retoriska frågan varför du skulle vilja designa något, om det inte förbättrar människors liv? Redan på 80-talet kom grundarna av Smart Design till slutsatsen att design handlar om människor, inte om saker. Men att designa för människor är inte lätt.

Detta leder oss till ”design thinking”, som sätter människan i centrum. Det innebär till exempel att företag och organisationer ska lyssna på sina slutanvändare mer. Det innebär också att designers måste ställa de rätta frågorna till människor. Vi har alla blivit tränade i att ge svar, men att ställa rätt frågor är mycket svårare.

Dan Formosa lyfte många fler intressanta frågor. Du kan hitta en sammanfattning av hans tal nedan (på engelska).

Efter Dan Formosas anförande sattes deltagarna i arbete i en workshop uppdelad över två dagar. Olika grupper tacklade olika teman. Nedan hittar du en länk till en rapport från workshopen (på engelska).

DAA-projektets åtta partners gav en uppdatering av sina lokala projekt på eftermiddagen den första dagen. Det hölls också några presentationer av andra intressenter. Till exempel talade Roos Galjaard om demografiska förändringar och Interreg-sekretariatet presenterade framtida finansieringsmöjligheter för interregionalt samarbete. Den första dagen avslutades med ett utbyte av erfarenheter mellan DAA projektpartners och andra projektledare som arbetar med liknande teman i sina EU-projekt.

På den andra dagen förklarade Birgit Mager karaktären av samhällsutmaningar som ibland kännetecknas som ”wicked problems”, och hur servicedesign är idealisk för att ta itu med sådana problem.

Den andra dagen fortsatte också workshopen, där resultaten från den första dagen togs upp igen för att sedan ytterligare undersöka hur dessa kan implementeras i offentliga organisationer.

DAA är stolta över att presentera DAA-projektets slutrapport som följer den avslutande konferensen. I Making Ageing Better – A Look at how service design can innovate senior care hittar du en introduktion till servicedesign samt en översikt av det arbete som gjorts i de åtta städerna.

När vi blickar tillbaka, tror vi att DAA-projektet har visat en fin mångfald av vad servicedesign kan göra. Vi hoppas att DAA-projektet har bidragit till en förståelse för design som ett värdefullt instrument i utformningen av offentliga organisationer.

Conference programme
Bilder från workshopen

Välkomsttal, Iina Oilinki, DAA Project Manager
How Design Can Change the World, Dan Formosa, Co-founder Smart Design (sammanfattning och bilder)
Workshops – Report
Capitalization Report on Demographic Change, Roos Galjaard, Bureau PAU
EU Interregional Cooperation – State of play and perspectives, Interreg IVC Joint Technical Secretariat
DAA Experience – Eight cities in DAA represent their case
AGE Platform, Ilenia Gheno, Research Project Manager
SPIDER Project, Adrian O’Donoghue
CASA Project, Fabian Dominguez

Kategori: Okategoriserade


Barcelonas workshop

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

25-27 november håller DAA:s projektpartner Barcelona Design Center (BCD) sin workshop. Dagarna kommer att handla om hur situationen ser ut i Katalonien för äldre personer som har Alzheimers sjukdom, men också hur detta påverkar deras anhöriga. Spanjorerna kommer på tredje plats i världen avseende medellivslängd. Endast japaner och schweizare har högre medellivslängd. I Katalonien kommer antalet personer över 65 år att öka från 1,6 miljoner till 2 miljoner fram till år 2020. Av dessa har i dag 140 000 personer Alzheimers sjukdom, en siffra som förväntas öka med 15 000 under samma tidsperiod. Detta ställer höga krav på vård och omsorg samtidigt som stora budgetbeskärningar väntas. Idag utförs 80 % av omvårdnaden av anhöriga. BCD vill därför att workshopdeltagarna, under ledning av servicedesignföretaget A Piece of Pie, tar fram självförsörjande och långsiktigt hållbara servicemodeller, som inte är beroende av offentlig finansiering. Vi återkommer med mer information efter workshopen!

Kategori: Okategoriserade


Workshop i Berlin

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

Förra veckan höll vår projektpartner, International Design Center Berlin (IDZ), sin workshop. Vi fick där bland annat lyssna till designern och forskaren Tom Bieling, som höll en presentation om ”Lorm-handsken”, se gärna demonstrationsfilm samt Lorm Hand Demo (DESIGN RESEARCH LAB BERLIN). Lorm-handsken är framtagen för dövblinda personer och möjliggör kommunikation på distans. Lorm är namnet på det taktila alfabet som används i flera länder (se The Lorm Deafblind Manual Alphabet). Det är namngett efter Heinrich Landesmann, en tysk-österrikisk författare, känd under pseudonymen Hieronymus Lorm. Lorm-alfabetet ska inte förväxlas med det i Sverige använda handalfabetet som, liksom teckenspråket, är nationellt.

Lorm-handsken fungerar ihop med till exempel smarta telefoner, ordbehandlingsprogram, webbsidor som Twitter m.m. Den är dock ännu under utveckling och finns således inte på marknaden i dagsläget.

En annan talare var Dipl.-Ing. Oliver Strop från företaget BLIC, som berättade om ”m4guide”, ett personligt navigeringssystem med en precision på ±1 m. m4guide riktar sig främst till människor med synnedsättning och möjliggör en mer träffsäker orientering bland såväl kollektivtrafik som till exempel inuti köpcentrum.

Som vi tidigare har berättat fokuserade workshopen på vilka faktorer som är avgörande för äldre människors acceptans av olika tekniska hjälpmedel. Workshopen leddes av organisationen YOUSE GmbH Berlin. Resultatet kommer att läggas ut på denna blogg när det väl är sammanställt.

Kategori: Okategoriserade


Berlins workshop

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

23-25 oktober 2013 är det dags för workshopen som anordnas av vår projektpartner International Design Center Berlin (IDZ). Utöver studiebesök hos olika verksamheter med koppling till äldreomsorg, kommer workshopen att behandla frågan kring vilka nyckelfaktorer som avgör äldre människors acceptans av olika tekniska hjälpmedel. Mer information om detta kommer längre fram, efter workshopen!

Kategori: Okategoriserade


Uppföljning av Open Days 2013

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

7-10 oktober ägde Open Days 2013 rum i Bryssel och den 8 oktober hölls seminariet om aktivt åldrande, som vi har berättat tidigare om här på Innovation65+. Det var ett glädjande antal åhörare – närmare 200 personer – som anmält sig (och dök upp). För dig som inte hade möjlighet att vara på plats finns det möjlighet att ta del av några presentationer även i efterhand via följande länk: OPEN DAYS website.

Open Days 2013: Active Ageing

 

Kategori: Okategoriserade


Internationella äldredagen

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

I dag, den 1 oktober, är det den internationella äldredagen. Det uppmärksammas på flera olika håll och sätt och på Innovation 65+ vill vi ta tillfället i akt att tipsa om Seniorkollen, vilket är en checklista med 12 frågor gällande de vanligaste säkerhetsriskerna för just 65-plussare. Länken är: http://seniorkollen.dinsakerhet.se/

Kategori: Okategoriserade