Tack!

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

Den 24 och 25 april 2014 ägde DAA:s slutkonferens rum på Disseny Hub i Barcelona. Händelsen markerade slutet av DAA-projektet. Vi vill tacka alla som deltog i konferensen och alla som har varit inblandade i projektet under de senaste åren.

Dan Formosa

 

 

 

 

 

 

 

Iina Oilinki, DAA:s Lead Partner, välkomnade publiken och påminde alla om tanken bakom DAA-projektet. DAA var tänkt att undersöka hur design som en drivkraft för innovation kan hjälpa till att finna nya sätt att hantera de demografiska förändringarna inom städers organisationsstrukturer.

Därefter inleddes konferensen med en presentation av Dan Formosa, en av grundarna av Smart Design, en av de största designbyråerna i världen. Dan Formosa talade om hur design kan rädda världen och ställde den retoriska frågan varför du skulle vilja designa något, om det inte förbättrar människors liv? Redan på 80-talet kom grundarna av Smart Design till slutsatsen att design handlar om människor, inte om saker. Men att designa för människor är inte lätt.

Detta leder oss till ”design thinking”, som sätter människan i centrum. Det innebär till exempel att företag och organisationer ska lyssna på sina slutanvändare mer. Det innebär också att designers måste ställa de rätta frågorna till människor. Vi har alla blivit tränade i att ge svar, men att ställa rätt frågor är mycket svårare.

Dan Formosa lyfte många fler intressanta frågor. Du kan hitta en sammanfattning av hans tal nedan (på engelska).

Efter Dan Formosas anförande sattes deltagarna i arbete i en workshop uppdelad över två dagar. Olika grupper tacklade olika teman. Nedan hittar du en länk till en rapport från workshopen (på engelska).

DAA-projektets åtta partners gav en uppdatering av sina lokala projekt på eftermiddagen den första dagen. Det hölls också några presentationer av andra intressenter. Till exempel talade Roos Galjaard om demografiska förändringar och Interreg-sekretariatet presenterade framtida finansieringsmöjligheter för interregionalt samarbete. Den första dagen avslutades med ett utbyte av erfarenheter mellan DAA projektpartners och andra projektledare som arbetar med liknande teman i sina EU-projekt.

På den andra dagen förklarade Birgit Mager karaktären av samhällsutmaningar som ibland kännetecknas som ”wicked problems”, och hur servicedesign är idealisk för att ta itu med sådana problem.

Den andra dagen fortsatte också workshopen, där resultaten från den första dagen togs upp igen för att sedan ytterligare undersöka hur dessa kan implementeras i offentliga organisationer.

DAA är stolta över att presentera DAA-projektets slutrapport som följer den avslutande konferensen. I Making Ageing Better – A Look at how service design can innovate senior care hittar du en introduktion till servicedesign samt en översikt av det arbete som gjorts i de åtta städerna.

När vi blickar tillbaka, tror vi att DAA-projektet har visat en fin mångfald av vad servicedesign kan göra. Vi hoppas att DAA-projektet har bidragit till en förståelse för design som ett värdefullt instrument i utformningen av offentliga organisationer.

Conference programme
Bilder från workshopen

Välkomsttal, Iina Oilinki, DAA Project Manager
How Design Can Change the World, Dan Formosa, Co-founder Smart Design (sammanfattning och bilder)
Workshops – Report
Capitalization Report on Demographic Change, Roos Galjaard, Bureau PAU
EU Interregional Cooperation – State of play and perspectives, Interreg IVC Joint Technical Secretariat
DAA Experience – Eight cities in DAA represent their case
AGE Platform, Ilenia Gheno, Research Project Manager
SPIDER Project, Adrian O’Donoghue
CASA Project, Fabian Dominguez

Kategori: Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments