Visar alla blogginlägg från: oktober 2013

Workshop i Berlin

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

Förra veckan höll vår projektpartner, International Design Center Berlin (IDZ), sin workshop. Vi fick där bland annat lyssna till designern och forskaren Tom Bieling, som höll en presentation om ”Lorm-handsken”, se gärna demonstrationsfilm samt Lorm Hand Demo (DESIGN RESEARCH LAB BERLIN). Lorm-handsken är framtagen för dövblinda personer och möjliggör kommunikation på distans. Lorm är namnet på det taktila alfabet som används i flera länder (se The Lorm Deafblind Manual Alphabet). Det är namngett efter Heinrich Landesmann, en tysk-österrikisk författare, känd under pseudonymen Hieronymus Lorm. Lorm-alfabetet ska inte förväxlas med det i Sverige använda handalfabetet som, liksom teckenspråket, är nationellt.

Lorm-handsken fungerar ihop med till exempel smarta telefoner, ordbehandlingsprogram, webbsidor som Twitter m.m. Den är dock ännu under utveckling och finns således inte på marknaden i dagsläget.

En annan talare var Dipl.-Ing. Oliver Strop från företaget BLIC, som berättade om ”m4guide”, ett personligt navigeringssystem med en precision på ±1 m. m4guide riktar sig främst till människor med synnedsättning och möjliggör en mer träffsäker orientering bland såväl kollektivtrafik som till exempel inuti köpcentrum.

Som vi tidigare har berättat fokuserade workshopen på vilka faktorer som är avgörande för äldre människors acceptans av olika tekniska hjälpmedel. Workshopen leddes av organisationen YOUSE GmbH Berlin. Resultatet kommer att läggas ut på denna blogg när det väl är sammanställt.

Kategori: Okategoriserade


Berlins workshop

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

23-25 oktober 2013 är det dags för workshopen som anordnas av vår projektpartner International Design Center Berlin (IDZ). Utöver studiebesök hos olika verksamheter med koppling till äldreomsorg, kommer workshopen att behandla frågan kring vilka nyckelfaktorer som avgör äldre människors acceptans av olika tekniska hjälpmedel. Mer information om detta kommer längre fram, efter workshopen!

Kategori: Okategoriserade


Uppföljning av Open Days 2013

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

7-10 oktober ägde Open Days 2013 rum i Bryssel och den 8 oktober hölls seminariet om aktivt åldrande, som vi har berättat tidigare om här på Innovation65+. Det var ett glädjande antal åhörare – närmare 200 personer – som anmält sig (och dök upp). För dig som inte hade möjlighet att vara på plats finns det möjlighet att ta del av några presentationer även i efterhand via följande länk: OPEN DAYS website.

Open Days 2013: Active Ageing

 

Kategori: Okategoriserade


Internationella äldredagen

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

I dag, den 1 oktober, är det den internationella äldredagen. Det uppmärksammas på flera olika håll och sätt och på Innovation 65+ vill vi ta tillfället i akt att tipsa om Seniorkollen, vilket är en checklista med 12 frågor gällande de vanligaste säkerhetsriskerna för just 65-plussare. Länken är: http://seniorkollen.dinsakerhet.se/

Kategori: Okategoriserade