Visar alla blogginlägg från: juni 2013

Workshop i Antwerpen

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

5-7 juni var det dags för Antwerpens workshop. Vi fick bland annat göra ett studiebesök på Lokaal Dienstencentrum Bosuil (Local Service Center for Seniors Bosuil) samt på Woonzorgzone Gallifort (Caring Neighbourhood Gallifort). Inte helt oväntat finns det en del likheter med Sveriges äldreomsorgssystem men något som skiljer sig markant är kösystemen (se längre ner).
 
1
Local Service Center for Seniors Bosuil

 

Woonzorgzone Gallifort (Caring Neighbourhood Gallifort) innehåller ett lokalt servicecenter för seniorer med bland annat en restaurang, frisör, fotvård och bad för besökande. All service erbjuds till ett förmånligt pris. På Caring Neighbourhood Gallifort finns det även seniorboende, ett vård- och omsorgsboende (Nursing Home De Pelikaan and De Goede Tijd), dagverksamhet samt servicelägenheter för par. För att vara berättigad till en servicelägenhet ska den ena partnern förse den andre med omsorg (anhörigvård).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local Service Center for Seniors Bosuil

För den som är nyfiken är här lite prisuppgifter: En 2:a på markplan kostar 170 000 € köpa alternativt 960 € hyra. För en 2:a med balkong kostar det 150 00 € och 130 000 € utan balkong osv. En 1:a kostar 840 € att hyra alternativt 150 000 – 190 000 € att köpa. Den enskilde bestämmer själv i fall han/hon vill köpa eller hyra bostaden.
 
Kötid för denna sortens boende, beläget i förorten, är 6 månader för personer med omfattande somatiskt omvårdnadsbehov, 9 månader för personer med demenssjukdom, 2 år för de med mindre omfattande omsorgsbehov. I Antwerpen görs en screening motsvarande det svenska systemets sociala utredningar med behovsprövning.
 
För de seniorer som bor i centrala Antwerpen är den genomsnittliga väntetiden hela 10 år.
 
De som önskar kan ställa sig i kö när de är 65 år gamla. Det kan ges förtur till vård- och omsorgsboenden men det är enbart extremfall och är således inget som hör till vanligheterna.
 
Boendeytan på vård- och omsorgsboendena kan vara upp till 20 kvm för en person, men då anses detta vara en mycket stor lägenhet.
 
Interiört i bostäderna på Local Service
Center for Seniors Bosuil: golvkakel med
inbyggt halkskydd 
 

Saskia från Berlin presenterar ett av resultaten av co-design

Tredje dagen var det dags för det som kallas för co-design workshop, det vill säga när alla partners tillsammans med servicedesigners tar sig an en specifik frågeställning och går på djupet med denna. Antwerpen hade för detta tagit hjälp av Service Design Offices Namahn and Yellow Window och frågeställningen gällde hur seniorer bäst kan bli självorganiserande.

Några presentationer på goda exempel hölls av Helsingfors stad, Stockholms stad (kring arbetet med främjande av sociala aktiviteter) samt Oslo stad.
 
Till hösten kommer vi att medverka vid Open Days 2013. Utöver detta står även Berlin samt Barcelonas workshopar på agendan. Mer info kommer snart!

Kategorier: Främjande av sociala aktiviteter för seniorer, Okategoriserade