Visar alla blogginlägg från: maj 2013

Våren 2013

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

De senaste månaderna har mycket hunnit hända inom DAA. I slutet av april hölls workshopen i Stockholms stad där både våra internationella projektpartners samt medarbetare runt om i staden närvarade med huvudsakligt fokus på implementeringsprocesser.

Dag 1: Iina från Helsingfors diskuterar servicedesign

Dag 1: Iina från Helsingfors diskuterar servicedesign

Dag 1 inleddes med ett projektgruppsmöte där vi diskuterade förtjänsterna med att använda servicedesign i utvecklandet av äldreomsorg.

 

 

 

 

 

Dag 2: Studiebesök på Nationella inspirationsmiljön

Dag 2: Nationella inspirationsmiljön

Dag 2 började med en introduktion för våra projektpartners av äldreomsorgen i Stockholms stad, följt av ett studiebesök på Nationella inspirationsmiljön samt Tallbackens vård- och omsorgsboende i Bromma. På det senare har ett annat projekt – Rum för hälsa - tidigare ägt rum.

 

 

Tallbacken

Dag 2: Tallbackens vård- och omsorgsboende

På Tallbacken fick vi bland annat höra om vilken betydelse något så till synes enkelt som en dukning kan ha för den äldres matsituation – såväl vad avser upplevelsen i sig men i förlängningen också förutsättningarna för tillgodogörandet av näring.

 

 

 

 

Dag 3: Workshop med bland andra Leading Health Care

Dag 3: Workshop med bland andra Leading Health Care

Den tredje dagen var, utöver DAA:s internationella projektpartners, även medarbetare från Stockholms stad inbjudna. Öppningstal hölls av Joakim Larsson, äldre- och ytterstadsborgarråd (M). Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef vid SACO, berättade om åldrande och välfärdssystem utifrån perspektiven finansiering, arbetsliv och produktivitet.

 

 

 

Dag 3: Leading Health Care

Dag 3: Leading Health Care

Därefter började själva arbetet med att diskutera hur staden kan underlätta för nya metoder, tekniska hjälpmedel och inte minst externa verksamheter att etableras. Denna del leddes av Leading Health Care.

 

 

 

 

 

Dag 3: Utställning

Dag 3: Utställning

Parallellt med workshopen hölls en liten utställning med hjälpmedel för äldre med produkter från Hjälpmedelsinstitutet, Svenskt Demens Centrum, Demensförbundet, Jump & Joy AB, Telenta AB samt Bioservo Technologies AB.

 

 

Just nu pågår arbetet med att sammanställa detta i ett slutligt Design Brief, baserat på den underlagsrapport som Leading Health Care tagit fram.

Arbetet med främjande av sociala aktiviteter för seniorer pågår även det för fullt och nu har våra pilotgrupper fått börja testa ”Aktivitetsguiden”. En alfa-version beräknas bli klar under juni och sjösättning tidig höst 2013.

Kategorier: Främjande av sociala aktiviteter för seniorer, Implementeringsprocesser, Okategoriserade