Hur långt har vi kommit?

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

Igår hölls ett seminarium med anledning av det samarbete Design Led Innovations for Active Ageing (DAA) har med Teknikmarknad. Detta för att visa upp hur långt vi har kommit med förstudien kring att främja sociala aktiviteter för seniorer. Teknikmarknad höll en liten demo av den internetbaserade funktion som dels stödjer ideella organisationer i deras arbete att på ett samordnat sätt presentera sitt utbud av aktiviteter samt rekrytering av volontärer, och dels underlättar för de äldre att hitta lämpliga aktiviteter. Resultatet är tänkt att underlätta för flera grupper – för seniorerna själva, deras anhöriga, personal inom äldreomsorgen med flera – att hitta rätt bland det aktivitetsutbud som erbjuds av såväl kommunal som ideell verksamhet, samt att få kontakt med andra personer som delar ens intressen.

Medverkande vid seminariet var representanter från Stockholms stad, Solna stad, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Täby samt Vallentuna kommun. Även representanter från Frälsningsarmén, PRO, Röda Korset, SPF och inte minst Socialdepartementet var där. Från Socialdepartementet medverkade Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare. Hon pratade om vad ny teknik kan innebära för de mest sjuka äldre. Se vad Eva Nilsson Bågenholm skriver om detta på sin blogg De mest sjuka äldre. Vi fick också ta del av KTH:s arbete med Livslångt boende, i form av de boendemiljöer som byggts upp på KTH Haninge under ledning av professor Tore J Larsson, som också var ciceron för gårdagens seminarium.

Vi fick möjlighet att ta del av ovanstående representanters synpunkter på vad detta samarbete kan komma att leda till. Några av de saker som nämndes var att det kan leda till att bryta isolering samt ge en ökad delaktighet och en meningsfull tillvaro för de äldre genom specialanpassade aktiviteter. Detta genom att föreningar får lättare att se vad för typ av aktiviteter som efterfrågas och därmed kan anpassa sitt utbud. Med andra ord kan efterfrågan styra utbudet i stället för tvärtom. Utbudet kan också bli större genom ökad samverkan organisationer emellan. Tanken är inte att detta ska ersätta mänsklig kontakt utan snarare öka möjligheterna till den, och genom att fler seniorer håller sig aktiva och friska frigörs det också resurser som i stället kan användas till de med ett befintligt stort behov av vård och omsorg – de mest sjuka äldre.

Härnäst ska vi låta de seniorer som är med i förstudiens olika fokusgrupper testa den version av appen som nu är framtagen, för att eventuellt revideras utifrån den input vi får. Målet är att det ska finnas en färdig Alfa-version i juni 2013.

Olov & Bengt, Teknikmarknad

Olov & Bengt, Teknikmarknad

Kategorier: Främjande av sociala aktiviteter för seniorer, Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments