Visar alla blogginlägg från: mars 2013

Hur långt har vi kommit?

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

Igår hölls ett seminarium med anledning av det samarbete Design Led Innovations for Active Ageing (DAA) har med Teknikmarknad. Detta för att visa upp hur långt vi har kommit med förstudien kring att främja sociala aktiviteter för seniorer. Teknikmarknad höll en liten demo av den internetbaserade funktion som dels stödjer ideella organisationer i deras arbete att på ett samordnat sätt presentera sitt utbud av aktiviteter samt rekrytering av volontärer, och dels underlättar för de äldre att hitta lämpliga aktiviteter. Resultatet är tänkt att underlätta för flera grupper – för seniorerna själva, deras anhöriga, personal inom äldreomsorgen med flera – att hitta rätt bland det aktivitetsutbud som erbjuds av såväl kommunal som ideell verksamhet, samt att få kontakt med andra personer som delar ens intressen.

Medverkande vid seminariet var representanter från Stockholms stad, Solna stad, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Täby samt Vallentuna kommun. Även representanter från Frälsningsarmén, PRO, Röda Korset, SPF och inte minst Socialdepartementet var där. Från Socialdepartementet medverkade Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare. Hon pratade om vad ny teknik kan innebära för de mest sjuka äldre. Se vad Eva Nilsson Bågenholm skriver om detta på sin blogg De mest sjuka äldre. Vi fick också ta del av KTH:s arbete med Livslångt boende, i form av de boendemiljöer som byggts upp på KTH Haninge under ledning av professor Tore J Larsson, som också var ciceron för gårdagens seminarium.

Vi fick möjlighet att ta del av ovanstående representanters synpunkter på vad detta samarbete kan komma att leda till. Några av de saker som nämndes var att det kan leda till att bryta isolering samt ge en ökad delaktighet och en meningsfull tillvaro för de äldre genom specialanpassade aktiviteter. Detta genom att föreningar får lättare att se vad för typ av aktiviteter som efterfrågas och därmed kan anpassa sitt utbud. Med andra ord kan efterfrågan styra utbudet i stället för tvärtom. Utbudet kan också bli större genom ökad samverkan organisationer emellan. Tanken är inte att detta ska ersätta mänsklig kontakt utan snarare öka möjligheterna till den, och genom att fler seniorer håller sig aktiva och friska frigörs det också resurser som i stället kan användas till de med ett befintligt stort behov av vård och omsorg – de mest sjuka äldre.

Härnäst ska vi låta de seniorer som är med i förstudiens olika fokusgrupper testa den version av appen som nu är framtagen, för att eventuellt revideras utifrån den input vi får. Målet är att det ska finnas en färdig Alfa-version i juni 2013.

Olov & Bengt, Teknikmarknad

Olov & Bengt, Teknikmarknad

Kategorier: Främjande av sociala aktiviteter för seniorer, Okategoriserade


Workshop i Stockholms stad

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

25-26 april 2013 är det dags för oss att stå värd för nästa internationella workshop inom ramen för DAA. Våra partners kommer att ges en överblick av äldreomsorgens utveckling i Stockholms stad de senaste 60 åren samt en nulägesbeskrivning. Två studiebesök kommer att göras, dels på den nationella inspirationsmiljön framtagen i ett gemensamt projekt mellan Hjälpmedelsinstitutet och Micasa Fastigheter samt på Tallbackens vård- och omsorgsboende. På det senare har utvecklingsprojektet Rum för hälsa drivits.

DAA-projektets syfte är att finna nya lösningar och modeller för service som ökar äldres möjligheter att leva ett aktivt liv. Som vi tidigare har berättat om har DAA Stockholm låtit tankesmedjan Leading Health Care i samarbete med projektledare i Stockholms stad samt ett par ideella organisationer analysera hur det kommer sig att vissa innovationer vinner gehör och andra inte. Under workshopen 26 april kommer vi att fördjupa oss ytterligare i varför vissa projekt blir framgångsrika, andra stannar av och en del fortsätter fast de kanske borde ha stoppats för länge sedan. Målet med workshopen är att få ökad kunskap i hur staden kan underlätta för såväl nya metoder, tekniska hjälpmedel och inte minst externa verksamheter att etableras.

Föreläsare är Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef vid SACO, som kommer att berätta om åldrande och välfärdssystem utifrån perspektiven finansiering, arbetsliv och produktivitet. Workshopen leds av Hans Winberg, Leading Health Care och Carl Smitterberg, kommunikatör vid Äldreförvaltningen.

I anslutning till workshopen kommer det också att anordnas en liten utställning med hjälpmedel för äldre med produkter från Hjälpmedelsinstitutet, Svenskt Demens Centrum, Demensförbundet, Jump & Joy AB, Telenta AB samt Bioservo Technologies AB.

Kategorier: Implementeringsprocesser, Okategoriserade