Visar alla blogginlägg från: december 2012

Sagt i Warszawa

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

12-13 november hade Warszawa sin workshop inom DAA. Som vi tidigare har berättat om här på Innovation 65+, hade Warszawa valt två goda exempel varav ett handlade om det kommunala programmet ”Senior, Older, Fitter” vilket syftar till att att förbättra livskvaliteten för äldre människor genom att förbättra deras kondition, sprida kunskaper om en hälsosam livsstil osv. Diskussionen kom bland annat in på vilken roll som den medicinska utvecklingen spelar för att människan lever längre och samtidigt håller sig frisk. Ett tänkvärt citat från denna diskussion som vi vill lyfta fram är att ”varje fysisk aktivitet kan ersätta medicin men ingen medicin kan ersätta fysisk aktivitet”.

Kategori: Okategoriserade


Vad har hänt i Sofia sedan deras workshop i somras?

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

I samband med workshopen i Warszawa berättade Sevdalina – en av projektdeltagarna från DAA:s partner i Sofia – om vad de har gjort sedan deras workshop i juni 2012 efter den input de då fick. De beslöt sig för att anordna en äldrefestival med temat ”aktivt åldrande”, vilket de också gjorde i slutet av sommaren. Sevdalina berättade att det inte hade krävts några större finansiella medel, vilket var en förutsättning för att festivalen skulle vara genomförbar. Uppslutningen hade varit över förväntan och bidragit till att dels belysa vikten av att även som senior hålla sig aktiv, dels till att åldrande förknippades med något positivt. Ett av inslagen i festivalen var att alla som ville fick framföra ett litet underhållningsnummer, där vinnarna fick ett pris. En av lärdomarna efter festivalen var att just detta tävlingsinslag hade lockat många deltagare, varför de tänker behålla detta vid nästa äldrefestival som de hoppas kunna anordna även år 2013 – då gärna parallellt med att några andra vänstäder gör detsamma. Vad tycker du, skulle anordnandet av en äldrefestival även kunna vara något för Sverige?

Kategori: Okategoriserade


Apropå goda exempel…

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

Det kanske var fler än jag som uppmärksammade att både yngre och äldre personer deltog i Cirkus Cirkörs underhållning på Nobelfesten 2012? Det tyckte jag var extra roligt att se nu när Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna lider mot sitt slut!

Kategori: Okategoriserade