Visar alla blogginlägg från: november 2012

Stockholms stad medverkar i en förstudie för att främja sociala aktiviteter för seniorer

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

Stockholms stad och DAA medverkar tillsammans med andra kommuner i Stockholms län och Teknikmarknad i en organisationsgemensam förstudie som utformar ny teknik i samverkan med ideella organisationer. Syftet är att verka för ett dagligt liv som ger stimulans, välbefinnande och trygghet bland seniorer. Detta genom att med hjälp av ny teknik underlätta tillgången till information om vilka ideella organisationer som finns tillgängliga för seniorer i Stockholm med omnejd och som kan bidra till att de kan leva ett aktivt liv.

Förstudien samordnas av Teknikmarknad som under våren/sommaren 2012 har genomfört djupintervjuer beträffande hur ny teknik kan understödja de processer som ideella organisationer och kommuner utvecklar i syfte att förstärka socialt engagemang, vitalitet och därigenom god hälsa bland seniorer. Som vi tidigare skrivit om här på Innovation 65+ visar till exempel Ernsth-Bravells avhandling att upplevelsen av ens sociala nätverk spelar en stor roll för människors upplevda hälsa. Utmaningen för ideella organisationer är dels att det behövs mer personal samt att utbudet måste breddas.

Förstudien beräknas pågå från oktober 2012 fram till juni 2013 och vi återkommer snart med mer information här på bloggen Innovation 65+!

Kategori: Främjande av sociala aktiviteter för seniorer