Visar alla blogginlägg från: september 2012

Gapet – en mötesplats för anhöriga

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

Gapet är en mötesplats på nätet där anhöriga anonymt kan få kontakt med andra anhöriga i Sverige dygnet runt. I Stockholms stad är det hittills bara Södermalms stadsdelsförvaltning som köpt in tjänsten men många är på gång. Södermalms stadsdelsförvaltning köpte in Gapet sommaren 2011 och har i dag runt 170 medlemmar bara från denna stadsdel, vilket är förhållandevis många. Utöver erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation får anhöriga tillgång till information, råd och stöd via kontaktpersoner från kommun och landsting. Det finns bland annat en länksamling till olika diagnosföreningar. Gapet startades av Gustaf och Maria Cavalli. Maria hade själv en pappa som fick Alzheimers sjukdom när hon och hennes syster var i tonåren. Gapets webbadress är www.gapet.se.

Kategori: Vad mer händer i Stockholms stad?


iPad-café

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

På Nytorgsträffen på Södermalm har Anne Vilhelmsson (bilden), projektledare anhörigstöd, och Agneta Lindström, föreståndare Nytorgsträffen, startat upp ett iPad-café. iPad-cafét har varit igång sedan i somras och Anne berättar att intresset hittills har varit stort. Verksamheten vänder sig i dagsläget främst till anhörigvårdare och Anne berättar att många av deltagarna har fått ett större självförtroende då de blir mer självständiga när de på egen hand kan söka sig information via internet, mejla, använda Skype och så vidare. En av deltagarna berättar att hon har fått glädje av undervisningen då hon genom iPaden kan ta del av nöjen och konst på ett lättare sätt än tidigare.

De flesta av deltagarna är kvinnor men åldern bland deltagarna varierar. På iPad-cafét hålls genomgång av vad iPaden kan användas till, hur man skaffar sig en sådan, kostnader etc. och utöver det som Anne och Agneta lär ut, lär deltagarna sig av varandra.

Kategori: Vad mer händer i Stockholms stad?


Inspirationskonferens som webbsänds live 18 september!

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

På tisdagen 18 september anordnar Innovationsrådet, VINNOVA, SKL och Länsstyrelsen i Västmanlands län en inspirationskonferens utifrån frågeställningen kring huruvida det är möjligt att göra medborgare och företag mer nöjda med offentlig verksamhet samtidigt som arbetsglädjen ökar och kostnaderna minskar. En del av fokus kommer att vara på hur arbete med Lean kan bidra till detta, en metod som många förvaltningar i Stockholms stad, däribland Norrmalms stadsdelsförvaltning, redan använder sig av för att nå visionen om en stad i världsklass.

Konferensen webbsänds live på Vinnovas hemsida. Följ den du också!

Kategori: Okategoriserade


SeniorNet bjuds med till Warszawa

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

I samband med Warszawas workshop i november 2012 har projektgruppen i Stockholms stad valt att bjuda med två representanter (en lärare och en elev) från SeniorNet Norrmalm för att hålla en presentation om sin verksamhet. SeniorNet är en ideell IT-förening för seniorer (55+), där seniorer lär andra seniorer med ändamålet att främja seniorers användning av informationsteknik för anpassning till dagens IT-samhälle. Du finner mer information om SeniorNet genom att klicka här.

Kategori: Okategoriserade