Visar alla blogginlägg från: augusti 2012

Efterlysning av goda exempel på teknik och implementering

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

Vi efterlyser goda exempel i stort och smått på arbete med införande av nya metoder och ny teknik. Har du till exempel läst om en ny uppfinning eller något annat projekt som du tycker verkar spännande och som berör äldreomsorgen? Har du ett gott exempel från din egen arbetsplats eller till och med ett eget förslag på hur äldreomsorgen kan utvecklas? Dela gärna med dig genom att skriva i kommentarsfältet nedan till höger!

Kategori: Okategoriserade


Bryssel och Warszawa – detta händer hösten 2012!

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

Nu är datum bestämt för när nästa workshop inom DAA kommer att äga rum, nämligen 12-13 november 2012. Det är då Warszawas tur att stå värd och de har meddelat att de kommer att lyfta fram följande två goda exempel av hur de arbetar för att äldre i större utsträckning ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv:

• Universities of the Third Age” (UTAs) är ett initiativ för intellektuell, psykisk och fysisk utveckling bland äldre människor. Målen är att främja utbildningsinsatser genom att utveckla intellektuella, psykiska och fysiska färdigheter hos äldre, bygga upp deras kompetens och bredda deras kunskaper, involvera de äldre i sociala aktiviteter samt att skapa och stärka sociala kontakter och förbättra kommunikationen mellan äldre personer. Warszawa beskriver att bakgrunden till denna satsning är med anledning av att sociala och ekonomiska förändringar, tillsammans med den tekniska utvecklingen, den senaste tiden har orsakat en ökning i behovet av att få kunskap och nya färdigheter bland äldre människor. Detta inte minst bland den grupp äldre personer som av ekonomiska eller andra skäl tidigare tvingats dra sig ur vidareutbildning och därmed inte kunnat uppfylla sina behov vad gäller behovet av omvärldsförståelse, behovet av att bli socialt accepterad och vara en del av samhället i stort samt behovet av att utveckla sina intressen och få ökad kunskap om dessa. Det första UTA etablerades i Frankrike år 1972. Det finns idag 385 UTAs bara i Polen, varav över 30 är belägna i Warszawa.

“Senior, Older, Fitter” är ett kommunalt program som syftar till att att förbättra livskvaliteten för äldre människor genom att förbättra den övergripande fysiska konditionen bland äldre, lära ut en hälsosam livsstil i form av fysiska övningar, hälsosam kost och positivt tänkande, öka förmågan att fungera självständigt, minimera monotonin i vardagen samt att skapa ett aktivt socialt liv för isolerade människor. Programmet drivs av kommunala sport- och fritidsanläggningar samt av ideella organisationer i samarbete med staden Warszawa.

Dessa två exempel är en del av det större strategiska programmet “Warsaw City Friendly to Seniors 2012-2020”. Warszawa önskar under workshopen dels få ta del av andra städers goda exempel, få bättre förståelse för behoven hos äldre människor i Warszawa, utveckla äldreomsorgen i Warszawa genom att bättre förbereda upprättandet av ett ”Senior Centre for Innovation” samt förbättra de två ovanstående exemplen och göra dessa verksamheter mer effektiva.

Innan Warszawas workshop äger dock ett större evenemang rum i Bryssel: 8-11 oktober är det dags för Open Days Workshop. Bland annat kommer INTERREG IVC programmet att ha en utställning av vad vissa av programmets projekt har uppnått. Deltagarna vid Open Days Workshop kommer att få möjlighet att träffa aktörer inom andra projekt och utbyta idéer och erfarenheter av goda exempel och om projekts resultat. Läs gärna mer om vad detta innebär på Open Days 2012.

Tycker du att det finns andra evenemang som också bör belysas här? Kom med tips!

Kategori: Okategoriserade


Se TED-talks!

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

Nu finns både bilder och videofilmer från workshopen i Sofia ute på nätet! På följande länk kommer du till en en översikt av de presentationer (TED-talks) som hölls, där du sedan kan klicka dig vidare till respektive presentation: TED-talks

Kategori: Okategoriserade