Visar alla blogginlägg från: juni 2012

Workshops i Helsingfors samt Sofia

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

DAA har under våren 2012 haft två workshops. Den första ägde rum 22-23 maj i Helsingfors, Finland, och vi fick då lyssna till intressanta föreläsningar under temat policy design. En av dessa hölls av Brenton Caffin, VD på The Australian Centre for Social Innovation (TACSI). Han pratade bland annat om hur de i ett projekt framgångsrikt har lyckats rekrytera volontärer genom att knyta samman människor med gemensamma intressen. Det vinnande konceptet, menade Brenton Caffin, var att människor, som inte annars skulle vara intresserade av frivilligarbete nu kunde lockas till detta, då de själva fick välja ämnet som detta frivilligarbete skulle beröra. I projektet kartlades de intressen som invånarna inom ett begränsat geografiskt område hade. Därefter knöt man samman de som besatt kunskap inom ett visst område med dem som önskade lära sig mer om detta. Upplägget för hur detta skulle gå till fick volontärerna och deltagarna sedan själva bestämma.

4-5 juni var det dags för Sofia, Bulgarien, att hålla sin workshop. Biträdande stadsdirektör Todor Chobanov öppnade seminariet och berättade om äldreomsorgen i Sofia. Han berättade bland annat att endast två procent av stadens budget går till socialt arbete (och därmed inte enbart till deras äldreomsorg) samt att en genomsnittlig pension ligger på mellan 70-100 euro i månaden.

TED-talkStockholms stads ”bidrag” på goda exempel var, att vid TED-talks ha med oss två medarbetare från stadsdelen Farsta, Birgitta Livgård Andersson (anhörigkonsulent) och Ann-Marie Henriksson (enhetschef), som höll en uppskattad föreläsning kring anhörigstöd. Projektgruppen i Stockholms stad har därefter blivit kontaktade av projektpartnern Care Company Antwerp, Belgien, som gärna ville veta mer om olika tekniska hjälpmedel, vilka kan underlätta vardagen för demenssjuka och deras anhöriga samt om tjänsten Äldre Direkt.

Härnäst är det dags för Warszawa i Polen att stå värd för en workshop hösten 2012 och i januari 2013 är det dags för Oslo i Norge. Stockholms stads workshop äger rum i april 2013. Mer information om detta kommer senare.

Kategori: Okategoriserade